Norsk Retrieverklubb

Vadsø og omegn

Resultater fra sporprøven 18. august 2018.

Spor2018

Ruokorapseen Bono, eier Hanne Niskanen.  1. premie og prøvens beste.

Wildelabbens Black Edition, eier Grete Jakola.   1. premie og prøvens andre beste.

Steinkjelens Bruno, eier Gunn Pleym.  1. premie og prøvens tredje beste.

Vi gratulerer!