Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Frist for forslag til tillitsvalgte og saker til GF 2022

Valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb

Valgkomiteen består av Tormod Ruud, Roger Petterson, Nina Skjelbred og Kjersti Jensen (vara)

Komiteens mandat er å finne kandidater til tillitsverv i klubben vår:
• Leder
• Styremedlemmer med varamedlem som er på valg
• 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen
• Revisor og vararevisor
• Representanter til årets Representantskapsmøte i Norsk Kennel Klub og eventuelt andre verv det etter lovene eller generalforsamlingsbeslutning tillegges valgkomiteen å fremme forslag på.

Valgkomiteens frist i dette arbeidet før neste års generalforsamling er 31. desember 2021, og vi ber om forslag til kandidater innen denne fristen.

Forslag sendes valg@retrieverklubben.no
HUSK: Frist for saker til GF 2022 er også 31.12.2021.

Forslag til saker sendes: post@retrieverklubben.no