Norsk Retrieverklubb

Velkommen til Generalforsamling i Norsk Retrieverklubb

GF vil bli avholdt søndag 14. april 2024, kl. 10.30 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Adresse: Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Registrering fra kl. 09.45

 

Det er en glede å kalle inn til Generalforsamling (GF) i Norsk Retrieverklubb.

Deltakelse på GF er en viktig demokratisk rett som avdelinger og enkeltmedlemmer har og vi oppfordrer alle til å benytte seg av denne retten.

 

Representanter for en lokalavdeling er valgt på lokalavdelingens årsmøte og har på GF rett til en stemme for hvert hovedmedlem av NRK de representerer. Møter en lokalavdeling med mer enn 1 representant, fordeles det stemmetall lokalavdelingen tilkommer likt mellom de møtende representanter, dog begrenset til 100 stemmer p.r. møtende representant. Direkte medlemmer og æresmedlemmer stemmer med en stemmes vekt.

 

Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité skjer ved personstemmer.

 

Forhåndsstemmer

 

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i GF kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i GF. Avdelingene bør også opplyse sine medlemmer om mulighetene for å sende inn forhåndsstemmer og anbefale dem at de benytter seg av den retten. Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler.

 

Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme».

Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til NRKs adresse:

 

Norsk Retrieverklubb
C/O Anne Mette Sletthaug
Preståsveien 10
3216 Sandefjord

 

Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 5. april 2024.

(NB! Dere må inn på post eller post i butikk for å få brevet datostemplet)

 

Innkallingen med stemmeseddel finner dere HER

Stemmeseddel finner dere HER

Innstilling og presentasjon av kandidatene fra valgkomiteen finner du HER