Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Vi vil ha flere medlemmer

Fra 2019 setter vi derfor i gang en vervekampanje  for Norsk Retrieverklubb sine avdelinger og oppdrettere

roald Myrvang

Vi har en tid jobbet med en strategiplan for klubben vår. I den forbindelse ønsker vi å snu trenden med synkende medlemstall og forsøker en vervekampanje.

Avdelinger: 

Innmeldt 1/1-31/12 2019

 • Avdelinger må melde inn til kontoret de som ønsker å melde seg inn i klubben via kurs/samlinger, kontoret sender ut betalingsinformasjon.
 • Det settes opp en fordelingsnøkkel på poeng ut i fra avdelingens størrelse ut fra medlemstall innen utgangen av året før.

Vervepremier for avdelingene

Premieforslag tas opp på kontaktmøtet januar 2019

Noen premieforslag:
 • Opphold for 1 deltager på nest års kontaktmøte/jaktkonferanse
 • 1 deltager på prøvelederkurs/prøvelederkonferanse

 

Oppdrettere:

Valper registrert i NKK 1/1 – 31/12 2019

 • Oppdrettere melder inn sine valpekjøpere (nye medlemmer – som ønsker det) til halv pris ut året. Samlet liste sendes kontoret for hvert kull. Telles opp januar 2020 på betalte medlemskap. (Kode 50)
 • Det settes opp en fordelingsnøkkel på poeng ut i fra hvor mange valper i kullet som blir «vervet»
  • 2 premiegrupper
   • 1 vinner: Totalt flest vervede medlemmer i løpet av året
   • 1 vinner: %vis antall vervede i forhold til totalt registrerte valper
   • Trekkes ut 3 vilkårlige vinnere blant de øvrige deltagere i vervekampanjen

Vervepremier for oppdrettere:

Styret jobber fremdeles med premieforslag – blant annet en pengesum til hver av gruppevinnerne som øremerkes «retrieverutvikling» av et eller annet slag. Setter stor pris på tilbakemelding på hva som kan være fremmende for å fremsnakke medlemskap i Norsk Retrieverklubb!

Noen premieforslag:
 • Gratis påmelding for en hund på Spesialen/WT i pinsen 2020
 • Gratis deltagelse på jubileumsmiddagen 2020 for en person
 • Gratis påmelding for en deltaker på mesterskapshelga/EK prøven 2020 (kvalifisert)
 • Gratis påmelding på selv valgt utstilling/jaktprøve/WT/blodsporprøve/lydighetsprøve i en av klubbens avdelinger 2020
 • Retrieverhåndbøker
 • Rasebøker, der det er aktuelt.
 • Gode treningsbøker for jakt

Alle kan gjerne komme med innspill til hvordan man skal verve og hvilke premier som kan appellere til avdelinger og oppdrettere. Forslag bes sendt til post@retrieverklubben.no