Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Vervekampanjen 2019

Vi minner om vår fantastiske vervekampanje for Norsk Retrieverklubb sine avdelinger og oppdrettere

roald Myrvang

Vi har en tid jobbet med en strategiplan for klubben vår. I den forbindelse ønsker vi å snu trenden med synkende medlemstall og forsøker en vervekampanje.

Avdelinger: 

Innmeldt 1/1-31/12 2019

Avdelinger må melde inn til kontoret de som ønsker å melde seg inn i klubben via kurs/samlinger, kontoret sender ut betalingsinformasjon.

Det settes opp en fordelingsnøkkel på poeng ut i fra avdelingens størrelse ut fra medlemstall innen utgangen av året før.
Vervepremier for avdelingene

Premieforslag:

  • Opphold for 1 deltager på nest års kontaktmøte/jaktkonferanse
  • 1 deltager på prøvelederkurs/prøvelederkonferanse

 

Oppdrettere:

Valper registrert i NKK 1/1 – 31/12 2019

Oppdrettere melder inn sine valpekjøpere (nye medlemmer – som ønsker det) til halv pris ut året. Samlet liste sendes kontoret for hvert kull.
Telles opp januar 2020 på betalte medlemskap. (Kode 50)

De som har meldt dem inn direkte til NKK ved registreringen av valpene kan sende oversikt over sine vervede til Bente på kontoret slik at de også blir med på vervekonkurransen.

Bruk dette skjemaet

Vervekampanjen 2019

  • Legg til en rad

Det settes opp en fordelingsnøkkel på poeng ut i fra hvor mange valper i kullet som blir «vervet»

2 premiegrupper

1 vinner: Totalt flest vervede medlemmer i løpet av året
1 vinner: %vis antall vervede i forhold til totalt registrerte valper

Det trekkes ut 3 vilkårlige vinnere blant de øvrige deltagere i vervekampanjen

Vervepremier for oppdrettere:

Styret jobber fremdeles med premieforslag – blant annet en pengesum til hver av gruppevinnerne som øremerkes «retrieverutvikling» av et eller annet slag.
Setter stor pris på tilbakemelding på hva som kan være fremmende for å fremsnakke medlemskap i Norsk RetrieverklubbNoen premieforslag:

Gratis påmelding for en hund på Spesialen/WT i pinsen 2020

  • Gratis deltagelse på jubileumsmiddagen 2020 for en person
  • Gratis påmelding for en deltaker på mesterskapshelga/EK prøven 2020 (kvalifisert)
  • Gratis påmelding på selv valgt utstilling/jaktprøve/WT/blodsporprøve/lydighetsprøve i en av klubbens avdelinger 2020
  • Retrieverhåndbøker
  • Rasebøker, der det er aktuelt.
  • Gode treningsbøker for jakt
  • 1 års gratis medlemskap i Norsk Retrieverklubb for oppdretteren