Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Sporkurs Hammerfest 7.-9. juni

Velkommen til sporkurs i Hammerfest arrangert av Norsk Retrieverklubb avd Vest Finnmark

 

Vi har gleden av å invitere til helgekurs i spor fredag 7. – søndag 9 Juni.

Kurset er åpent for alle hunderaser. Teori fredag kveld og praktisk arbeid ute på lørdag og søndag. Nærmere info kommer til deltakerne. Kurset tar sikte på å gi hundeeier kunnskap om hvordan hunden bruker nesen til å følge et spor og lære å bruke forskjellige typer påvirkning for å få hunden til å følge sporet. Vi ser på faktorer som værforhold, vind og temperatur. Vi skal lære å legge spor, se på sporlengde og underlag.

Maks antall deltakere: 8 stk

Kursavgift kr. 1000,- for medlemmer av Norsk Retrieverklubb, avd. Vest-Finnmark og kr. 1300,- for ikke medlemmer. Kursavgift betales etter at plass er bekreftet og innen kurset starter.

Kursledere: Vigdis Guleng (konkurrerer i spor ) og Morten Dahlbom Grunni.

Påmelding til Vigdis (97073635) eller PM.