Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Fellestrening Lakselv, Alta og Hammerfest

Norsk Retrieverklubb avdeling Vest-Finnmark åpner nå for et begrenset tilbud om fellestreninger.

Følgende retningslinjer gjelder, og de kan ikke fravikes.

1. Kun treninger annonsert på vår Facebookside eller Fb-gruppene Retrieverjakt Alta og Retrieverjakt Hammerfest omfattes av tilbudet.
2. Informasjon om treningene legges ut av ansvarlig person minst en dag før planlagt trening. De som ønsker å delta legger inn ønsket sitt i kommentarfeltet til innlegget. «Første mann til mølla» prinsippet gjelder. Når det er fem påmeldte inkludert ansvarlig person, settes det strek, og de påfølgende som legger inn ønske, havner på venteliste og vil ved forfall på plass på treningen i «kronologisk rekkefølge».
3. Dersom man har meldt interesse for trening og ikke blir å trene, skal man umiddelbart gi beskjed til ansvarlig person, slik at de som er på venteliste kan gis tilbudet.
4. Alle MÅ overholde regel om god håndhygiene og holde nødvendig avstand til andre (min 2 meter).
5. Alle må ha med seg eget utstyr for trening, og det er ikke mulig å dele på utstyr som man berører.
6. Det er ikke tillatt å berøre hverandres hunder. Kravet til kontroll på egen hund er absolutt.
7. Nedenfor er hovedpunktene i Norsk Kennel Klubs anbefalinger som er gjeldene også for oss.

– Klubber og forbund må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

– Klubber, forbund og regioner som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, inkludert eventuelle bestemmelser fra egen kommune, og NKK. Aktiviteten skal tilrettelegges i samsvar med dette.
– Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.
– Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter: Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. Personer som ikke følger de instruksjoner klubber/forbund/regioner gir for utøvelse av aktiviteten.
– Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:
Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder, utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets veiledning for nærkontakt med dyr (link)
Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret.
Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning av 1. april 2020