Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Innkalling til (digitalt) Årsmøte 25.03.2021

Viser til tidligere utsendt mail med årsmøtedokumenter.

På torsdag den 25. mars kl. 1800 vil årsmøtet gjennomføres digitalt, på Teams.

Medlemmene vil i løpet av onsdag kveld få tilsendt invitasjon til møtet på samme mailadresse som vi sender denne mailen til.

For å delta på møtet, går du direkte på linken «Bli med». Man trenger ikke laste ned noe program.

Vi åpner møtet et kvarter før oppsatt tidspunkt slik at flest mulig får kommet seg med i møtet før møtestart kl. 1800.

Ring undertegnede på tlf 917 63621 hvis du får problemer med å «bli med».

Møtet er forventet å vare i omtrent en time.

Det er svært viktig at alle har lest gjennom årsmøtedokumentene på forhånd.

Velkommen på møtet 🙂

Denne gangen kan ikke stengte veier hindre oss i å delta!

Vennlig hilsen Rita Rasmussen, leder Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark

Vedlegger årsmøtedokumenter og ønsker alle medlemmer velkommen til digitalt årsmøte torsdag 25. mars kl. 1800.

Vi oppfordrer alle til å sende inn forhåndsstemme ifm valgene, se mer informasjon i selve innkallingen.

Opplysninger om innlogging til møte vil komme i egen mail noen dager før møtet.

Vennlig hilsen Rita Rasmussen, leder

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021