Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Referat Kontaktmøte 2019

Møte startet med en kort redegjørelse fra de forskjellige avdelinger.  Jeg fortalt om Vest Finnmark retriver klubben. Hvor mange medlemmer vi er, ca hvor mange aktive vi er. Hvilke aktiviteter vi har gjennomført og hva vi planlegger.  Veldig interessant å høre hvordan de andre klubbene arbeider.

Videre ble det lagt vekt på hvordan vi kunne arbeide med å få flere medlemmer,  lavterskel tilbud og respekt for hverandre.  Det var gruppe arbeid, som jeg syns var lærerikt.

Middag på lørdag kveld, der Rita fikk tildelt sølv merket!

Søndag var det mye informasjon om hvordan styret arbeider,  hvordan det nye systemet til Web NKK.  Så evaluering. Jeg syns det var lærerikt å være med på kontakt møtet og ble tatt imot på en fin måte.

Mvh Liv Randi Mathilassi

Liv Randi deltok, på vegne av vår avdeling, for første gang på Retrieverklubbens kontaktmøte på Gardermoen 19-20 januar 2019 og skrev en referat om hennes inntrykk;