Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Sporkurs i Hammerfest 12. – 14. Juni 2020

Sporkurs i Hammerfest arrangert av Norsk Retrieverklubb avd Vest Finnmark

Vi har gleden av å invitere til helgekurs i SPOR for begynnere, fredag 12. – søndag 14. Juni.
Kurset er åpent for alle hunderaser.

Teori fredag kveld og praktisk arbeid ute på lørdag og søndag.

Kurset tar sikte på å gi hundeeier kunnskap om hvordan hunden bruker nesen til å følge et spor, lære og bruke forskjellige typer påvirkning for å få hunden til å følge sporet. Vi ser på hvordan faktorer som værforhold, vind og temperatur kan påvirke sporadferd til hunden. Videre skal dere lære å legge spor, vurdere sporlengde og underlag.

Maks antall deltakere: 8 stk

Kursavgift kr. 1000,- for medlemmer av Norsk Retrieverklubb, avd. Vest-Finnmark og kr. 1300,- for ikke medlemmer. Kursavgift betales til kontonr 0532.10.44478 etter at plass er bekreftet og innen kurset starter.

Påmelding til Vigdis, tlf 97073635

Kursleder: Vigdis Guleng