Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Valpe- og unghundkurs i Alta

Valpe- og unghundkurs i Alta

Oppstart 9. september. For valper mellom 4 og 12 mndr.
Avgift medlem 1200,-. Andre kr. 1500,-.
Begrenset antall plasser.
Påmelding snarest til Liv-Randi Lundgren-Mathilassi.
Mailadresse livrandi67@gmail.com eller sms til 402 40932