Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

WT i Lakselv 1. og 2. juni 2019

Dobbel WT Lakselv, alle klasser

dommer: Magnus Ansløkken

mer info kommer