Norsk Retrieverklubb

Vestfold

Årsmøte 2019

Årsmøte i avd. Vestfold ble avholdt 11. mars

 

årsmøte1Årsmøte2

Årsmøtet ble åpnet av leder Paul Erik Bergmann, før ordet ble sendt videre til ordstyrer for kvelden Ole Kristian Skodde. Årsberetninger og budsjett ble godkjent, før vi gikk videre til valg.

 

Styret i avd. Vestfold 2019 ser slik ut: 

Leder: Christian Hofer

Kasserer: Lisbeth Venås

Styremedlem: Knut Mathisen

Styremedlem: Monica Johansen

Styremedlem: Renate Fimland

Vara: Tora Berg Hatlestad

Vara: Hege Sunne Jensen

årsmøte3
Styrets nye leder: Christian Hofer

 

Etter valget ble det servert pølser og vafler, det ble også delt ut en oppmerksomhet til klubbens nye Championer.

Paul Erik og Susanne takker nå for seg i styret, og fikk en oppmerksomhet for innsatsen.

Takk til alle som deltok på årsmøtet, vi ser frem til et spennende og aktivt 2019!

Fullstendig referat fra årsmøtet vil bli lagt ut på hjemmesiden når de er klare!