Norsk Retrieverklubb

Vestfold

Årsmøtet 2021

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte tirsdag 23.mars kl. 18.00

OBS OBS OBS

Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid grunnet de strenge smittevernsreglene som nå gjelder.

Sted: Klubbhytta, Vennerødveien 33, 3160 Stokke, i krysset Vennerødveien/Dyrsøveien.

Det tas forbehold om at møtet må utsettes eller avholdes på annen måte enn ved fysisk oppmøte pga smittevernshensyn.

Til behandling foreligger:

1. Åpning

2. a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen.

b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte

3. Årsberetning for 2020

4. Revidert regnskap for 2020

5. Kontingent for 2021

6. Budsjett for 2021

7. Valg av:

a Leder, styremedlemmer og varamedlem

b Valgkomité og varamedlem

c Revisor og varerevisor

d Representanter til NRKs GF

Alle dokumenter finner dere HER