Norsk Retrieverklubb

Vestfold

Avlysinger pga. koronaviruset

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

Stans i idretts- og kulturarrangementer til den 15. juni

Regjeringen informerte i ettermiddagens pressekonferanse om at reglene for idretts- og kulturarrangementer gjelder frem til den 15. juni

Dette innebærer at alle terminfestede arrangement, med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien.

Mange klubber, forbund og regioner må avlyse/utsette sine utstillinger og prøver den nærmeste tiden. Dessverre innebærer også vedtaket at NKK må avlyse NKK Sandefjord, som var planlagt avholdt 6. -7. juni. Vi må også avlyse NKK Tromsø i midten av juni.

Dette betyr dessverre at vår utstilling 6.juni er avlyst

Dette gikk ut fra klubben sentralt:

For Norsk Retrieverklubb og alle klubbens avdelinger gjelder dermed følgende:

Alle aktiviteter, møter, kurs og treninger avlyses frem til 27.mars.

Videre informasjon vil bli gitt etter hvert.

Følg lenke for mer informasjon
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.

For våre lokale arrangementer gjelder nå følgende:

  • AK/EK prøven 28-29.mars er avlyst
  • Bevegelig BK prøve vår 2020 er avlyst
  • Kvalifiseringsprøver våren 2020 er avlyst
  • Vi kommer tilbake med informasjon om evt avlysing/utsettelse av rallylydighetskurs og valpekurs
  • Fellestreninger er avlyst
  • All fellesaktivitet på klubbhytta er avlyst
  • Utstillingen vår 6.juni er avlyst