Norsk Retrieverklubb

Vestfold

Avlysinger pga. koronaviruset

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

Dette gikk ut fra klubben sentralt:

For Norsk Retrieverklubb og alle klubbens avdelinger gjelder dermed følgende:

Alle aktiviteter, møter, kurs og treninger avlyses frem til 27.mars.

Videre informasjon vil bli gitt etter hvert.

Følg lenke for mer informasjon
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.

For våre lokale arrangementer gjelder nå følgende:

  • AK/EK prøven 28-29.mars er avlyst
  • Bevegelig BK prøve vår 2020 er avlyst
  • Kvalifiseringsprøver våren 2020 er avlyst
  • Vi kommer tilbake med informasjon om evt avlysing/utsettelse av rallylydighetskurs og valpekurs
  • Fellestreninger er avlyst
  • All fellesaktivitet på klubbhytta er avlyst
  • Utstillingen vår 6.juni kommer vi tilbake til