Norsk Retrieverklubb

Vestfold

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold

Mandag 11. mars 2019 kl 18.30

Sted: Ranvik arbeidssenter

Ranvik brygge 2

3212 SANDEFJORD

Det blir servert pølser og vafler

logo

Til behandling foreligger:

  1. Åpning
  2. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen.
  3. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte
  4. Årsberetning for 2018
  5. Revidert regnskap for 2018
  6. Kontingent
  7. Budsjett for 2019
  8. Felles klubbområde: Hortensveien 224, 3157 Barkåker. Intensjonsavtale vedlagt.
  9. Valg av

a Leder, kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer

b Valgkomité og varamedlem

c Revisor og varerevisor

d Representanter til NRKs GF og NKK region Vestfold

Møte- og stemmerett i årsmøte har:

  1. a) Alle som har gyldig medlemskap i lokalavdelingen når årsmøtet avholdes.

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme». Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til lokalavdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset.
Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler som ligger vedlagt i dette dokumentet..
Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.
Deltakelse på Årsmøtet inkluderer mat og er gratis..


 Resten av årsmøtepapirene ligger under dokumenter: https://retrieverklubben.no/vestfold/dokumenter/

Vell møtt!