Norsk Retrieverklubb

Vestfold

Invitasjon til Prøvelederkurs og Prøvelederkonferanse v. SJK

10. – 12. mai

på Gardemoen, eller nærområde.

 

Prøvelederkurset har fokus på planlegging og ledelse av jaktprøver ( B ).

Krav til deltagere på prøvelederkurs:

Oppfylle krav til prøveleder i Prøvelederhåndboken:» Prøvelederen må ha jaktlig innsikt og god erfaring og kompetanse fra jaktprøver, både som deltaker og arrangør.

Kurset er 3 deler:

Del 1: gjøres som skriftlig besvarelse av oppgaver fra gjeldende regelverk og prøvelederhåndbok.

Del 2 gjennomføres som praksis 10. – 12. Mai

Del 3 gjennomføres som prøveleder/ass prøveleder på offisiell B-prøve med godkjenning av arbeidet.

Prøvelederkonferansen har fokus på planlegging og ledelse av Working Test.

WT Mock Trial og WT lag vil også bli gjennomgått.

Krav til deltagere på prøvelederkonferanse er gjennomført prøvelederkurs / eller har virket som prøveleder.

Konferansen har to deler:

Del 1 gjøres som skriftlig besvarelse av oppgaver fra gjeldende regelverk og prøvelederhåndbok.

Del 2 gjennomføres som praksis 10. – 12. Mai

Medlemmer av avd. Vestfold, som er interessert i å delta på prøvelederkurs eller prøveleder-konferense, oppfordres til å sende inn søknad til Styret i avd. Vestfold på mail adressen: vestfold@retrieverklubben.no

Søknad må sendes inn senest 18. mars 2019.

Kostnader for deltakelse vil delvis bli dekket av avdelingen, men en mindre egenbetaling må påregnes.

I tilfelle av flere interesserte utvelger styret i avd. Vestfold de deltakere, som avdelingen ønsker å påmelde, ut ifra kvalifikasjoner og engasjement i klubben.

Søknad skal inneholde:

  • Ønske om deltakelse i Kurs eller konferanse
  • Navn og kontakt-info
  • Oversikt over prøveerfaring som deltager.
  • Oversikt over erfaring som prøveleder/arrangør av jaktprøver.
  • Jaktlig erfaring.
  • Forslag til prøve(r) i avd. Vestfold, hvor ansøker ønsker å påta seg prøvelederansvar

 

Mvh Styret, NRK avd. Vestfold