Norsk Retrieverklubb

Vestfold

Nye smittevernsregler gir konsekvenser for aktiviteten vår

I Vestfold er det fra fredag 5.mars innført de strengeste smittevernsregler i Norge.

Dette medfører at vi må sette våre søndagstreninger på vent.

Nå er alle treninger før påske avlyst.

 

Videregående rallykurs kan heller ikke gjennomføres som planlagt. Dette kurset er foreløpig utsatt.

Nærmere opplysninger kommer senere.