Norsk Retrieverklubb

Om avdelingen

Adresse:

Norsk Retrieverklubb avdeling Vestfold

Avdelingens kontonr 1638.09.48129

Jakt konto: 2400.31.12582

E-post:

vestfold@retrieverklubben.no

Klubbkonto for betaling fra utlandet (jakt):

Konto: 2400.31.12582

Bic: DNBANOKKXXX

Elektronisk IBAN: NO1924003112582

IBAN papirformat: NO19 2400 3112 582

Velkommen til vår nye klubbhus: Vennerødveien 33, 3160 Stokke, i krysset Vennerødveien/Dyrsøveien.

 

cropped-logo.png

Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold`s historie

Bjørg Aaby fra Melsomvik og Inger Kvilhaug fra Tønsberg inviterte til «retriever-treff» 5. februar 1979 for å kartlegge behovet for paper writing service en egen Vestfold-avdeling av Norsk Retrieverklubb. Responsen uteble ikke, og det ble dannet et interimstyre bestående av:

Formann: Tor V. Kvilhaug, Tønsberg
Varaformann: Bjørg Aaby, Melsomvik
Sekretær: Inger Kvilhaug, Tønsberg
Kasserer: Idar Vestby, Årøysund
Styremedlem: Bjørg Halldis Lie, Larvik
                             Per Aasegg, Larvik
Varamedlemer: Kari Larsen, Torød
Ole Kristian Skodde, Sandefjord

Det ble opprettet forskellige komitéer: Dressurkomité, Jaktkomité, Utstillingskomité, Møte- og fest komité og Tur- og ungdomskomité

Man fikk også sitt eget, utmerkede medlemsblad «RET-SKRIVÆR’N», hvor det kom inn leserinnlegg, resultatservice, kommentarer og annet.

De forskjellige komitéene kom raskt i arbeid, og utstillingskomitéen bestående av Berit Klaveness, Anne-Margrethe Bjørvik, Inger Johanne Johansen og Bjørg Aaby hadde sitt første valpeskue allerede 26.aug.-79. Arrangementet fant sted på Jarlsberg Travbane.

Dressurkomitéen’s Erik Stein Larsen, Tommy Holtan, Idar Vestby og Arne V. Larsen meldte seg på instruktørkurs 17 og 18 mars 1979 i Østfold. Og 8.mai 1979 kunne det første dressurkurset i regi av «avdeling Vestfold» gå av «stabelen». Stedet var Rosanes den gang som nå. Med 15 påmeldte ekvipasjer
innbrakt dette kr 765,- i «kassa».

Jaktkomitéen var også en meget aktiv gjeng med medlemmer som Jørn Holtan, Ole Kr. Skodde, Ragnar Nilsen, Barbro Lundstrøm, Gro Ruvang, Ingve Lid, Terje Rindalsholt, Svein Aske, Bjørn Weiseth og Per S. Aasegg. Det ble arrangert viltsporprøver og jaktprøver, årlige klubbmesterskap. Jakt-treff og jaktkurs
ble arrangert helt fra avdelingens tidlige start.

Randi Christiansen var tidlig leder for «tur-og ungdomskomitéen» som har stått for diverse turer både sommer og vinter. Det var dagsturer for to og fir-beinte med konkurranser og grilling ved bålet. Det ble også arrangert ungdomsturer med overnatting i både telt og hytte for de mellom 10 og 17 år.

Sist, men ikke minst hadde vi «møte-og fest-komitéen» med Terje Rindalsholt i spissen. Komitéen hadde hovedansvaret for innholdet på medlemsmøtene, finne foredragsholdere o.l. Komitéen hadde også
ansvaret for hytta vi hadde da, «TROLLHAUGEN». Ansvaret omfattet både vedlikehold og aktiviteter som skulle foregå der.

Ja, dette er den spede begynnelse for klubben vår. Inger Lise Hansen har hatt en stor jobb med å finne disse opplysningene, da referater og andre papirer ikke er så godt datert, hvis de i det hele tatt finnes. Det er styrets håp at medlemmene nå vil hjelpe oss med resten av historien. Noen flere opplysninger håper vi at vi etter hvert skal klare å finne, så som hvem som har vært leder opp i gjennom alle disse årene. Det kunne være intreressant med historien om de forskjellige hyttene klubben har hatt, og
andre ting som har skjedd i disse årene.

Dersom du har noe å bidra med er det fint om du sender dette til styret.

Norsk reteriverklubb avd. Vestfold idag

Idag består klubben av følgende komiteér: Jaktkomité, utstillingskomité og lydighetskomité.

SIDEN ER UNDER OPPDATERING!