Norsk Retrieverklubb

Styret og komitéer

Adresse:
Norsk Retrieverklubb avdeling Vestfold

Avdelingens kontonr 1638.09.48129

Jakt konto: 2400.31.12582

E-post:

vestfold@retrieverklubben.no

Klubbkonto for betaling fra utlandet (jakt):

Konto: 2400.31.12582

Bic: DNBANOKKXXX

Elektronisk IBAN: NO1924003112582

IBAN papirformat: NO19 2400 3112 582

Styret

Paul Erik Bergmann

Leder

Damgata 33
3179 Åsgårdstrand

489 94 476

neroogaron@gmail.com

Liv Elisabeth Andresen

Sløyfeveien 6,
3120 Nøtterøy


913 63 062

vestfold@retrieverklubben.no

Caroline Martinsen

Nestleder

Vearåsen 6 A,
3173 Vear

vestfold@retrieverklubben.no

Anita Wisnes

Dalenveien 568,
3160 Stokke

+47 481 50 388

vestfold@retrieverklubben.no

Monica Johansen

Styremedlem

Bugården Nord 15
3140 NØTTERØY

907 76 494

monjohan@outlook.com

Stig Støtvig

Medlem av valgkomiteen

Vikveien 110
3180 Nykirke

402 34 327

Webmaster

Anne Mette Sletthaug

Medlem av utstillingskomiteen og webmaster

Preståsveien 10
3216, SANDEFJORD

928 27 497

ams@fabfour.no

Utstillingskomiteen

Sølvi Irene Rønnild

Sørbyveien 1023
3174 Revetal

997 78 534

sronnild@gmail.com

Jeanette Wangsvik Olsen

Skuteveien 16,
3219 Sandefjord

907 50 191

jeanette@skrova.no

Hege Sunne Jensen

Leder

Vennerødveien 461,
3160 Stokke

93 03 67 31

hegesj@yahoo.com

Knut Mathisen

Medlem av utstillingskomiteen

Christine Larsen

Bieveien 21
3172 Vear

94 89 87 62

christine.larsen@sf-nett.no

Rallylydighetskomiteen

Svanhild Bjerkemo

Medlem av rallylydighetskomiteen

svanbjerkemo@icloud.com

Grethe Nordby

Medlem av rallylydighetskomiteen

Christine Larsen

Bieveien 21
3172 Vear

94 89 87 62

christine.larsen@sf-nett.no

Lydighetskomiteen

Henning Ødegaard Johansen

Medlem av lydighetskomiteen

Bryggeriveien 11
3187 Horten

904 11 851

henning.j@online.no

Jaktkomiteen

Anne Lise Bøhler

Leder av jaktkomiteen

416 11 667

abohler2@hotmail.com

Ole Kristian Skodde

Medlem av jaktkomiteen

Christian Hofer

Vigdis Pettersen

920 66 786

vigdis@vimsan.com

Valgkomiteen

Jeanette Wangsvik Olsen

Skuteveien 16,
3219 Sandefjord

907 50 191

jeanette@skrova.no

Gro Ruvang

Medlem av jaktkomiteen og valgkomiteen

928 12 915

gro-ruva@online.no