Norsk Retrieverklubb

Styret og komitéer

Adresse:
Norsk Retrieverklubb avdeling Vestfold

Avdelingens kontonr 1638.09.48129

Jakt konto: 2400.31.12582

E-post:

vestfold@retrieverklubben.no

Klubbkonto for betaling fra utlandet (jakt):

Konto: 2400.31.12582

Bic: DNBANOKKXXX

Elektronisk IBAN: NO1924003112582

IBAN papirformat: NO19 2400 3112 582

Styret

Sølvi Irene Rønnild

Leder

Sørbyveien 1023
3174 Revetal

997 78 534

vestfold@retrieverklubben.no

Jeanette Wangsvik Olsen

Nestleder

Skuteveien 16,
3219 Sandefjord

907 50 191

vestfold@retrieverklubben.no

Paul Erik Bergmann

Kasserer

Damgata 33
3179 Åsgårdstrand

489 94 476

vestfold@retrieverklubben.no

Caroline Martinsen

Styremedlem, leder lydighetskomiteen

vestfold@retrieverklubben.no

Mari Nagel-Røkholt

Styremedlem

Kodalveien 930
3158 Andebu

930 36829

vestfold@retrieverklubben.no

Anita Wisnes

Varamedlem

Dalenveien 568,
3160 Stokke

+47 481 50 388

vestfold@retrieverklubben.no

Monica Johansen

Varamedlem

Bugården Nord 15
3140 NØTTERØY

907 76 494

vestfold@retrieverklubben.no

Webmaster

Anne Mette Sletthaug

Medlem av utstillingskomiteen og webmaster

Preståsveien 10
3216, SANDEFJORD

928 27 497

ams@fabfour.no

Utstillingskomiteen

Sølvi Irene Rønnild

Leder

Sørbyveien 1023
3174 Revetal

997 78 534

vestfold@retrieverklubben.no

Jeanette Wangsvik Olsen

Nestleder

Skuteveien 16,
3219 Sandefjord

907 50 191

vestfold@retrieverklubben.no

Hege Sunne Jensen

Leder

Vennerødveien 461,
3160 Stokke

93 03 67 31

hegesj@yahoo.com

Knut Mathisen

Medlem av utstillingskomiteen

Christine Larsen

Bieveien 21
3172 Vear

94 89 87 62

christine.larsen@sf-nett.no

Rallylydighetskomiteen

Svanhild Bjerkemo

Medlem av rallylydighetskomiteen

svanbjerkemo@icloud.com

Grethe Nordby

Medlem av rallylydighetskomiteen og blodsporkomiteen

Christine Larsen

Bieveien 21
3172 Vear

94 89 87 62

christine.larsen@sf-nett.no

Lydighetskomiteen

Caroline Martinsen

Styremedlem, leder lydighetskomiteen

vestfold@retrieverklubben.no

Rebecca Magnesen

Nedreveien 16,
3090 Hof

+47 406 04 062

rebeccamagnesen@hotmail.com

Lotte Kihle

Fossnes Gård,
Vennerødveien 33
3158 Andebu

+47 900 56 574

Lklandskap@gmail.com

Jaktkomiteen

Anne Lise Bøhler

Leder av jaktkomiteen

416 11 667

abohler2@hotmail.com

Morten Sørby

Christian Hofer

Vigdis Pettersen

920 66 786

vigdis@vimsan.com

Blodsporkomiteen

Renate Fimland

Leder

Leikvollveien 17
3175 Ramnes

901 45 319

bellruffa@hotmail.com

Vigdis Dueland

Karens vei 12,
3145 Tjøme

+47 920 15 416

vdueland@online.no

Grethe Nordby

Medlem av rallylydighetskomiteen og blodsporkomiteen

Valgkomiteen

Janicke Gurijordet

medlem

Torunn Bergmann

medlem

Damgata 33
3179, ÅSGÅRDSTRAND

901 83 475

Huskomiteen

Vigdis Pettersen

920 66 786

vigdis@vimsan.com