Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Vi trenger medhjelpere!

Det er behov for flere medhjelpere til working testen i pinsen.
Kunne du tenke deg å hjelpe oss?

Working test (WT) blir arrangert mandag 10. juni (2. pinsedag) på Skarnes. Alle nivåer deltar, fra begynner til elite. Som post-medhjelper står du tett på, får den aller beste tilskuerplassen og kan lære mye av det du ser!

Vi trenger tre hjelpere på hver post og noen til rydding. Hver post skal ha 1 kaster eller utlegger (hvis dirigeringsoppgave), 1 skytter og 1 vert.

Det er avdeling Gjøvik og Lillehammer, avdeling Midt-Hedmark og avdeling Kongsvinger og omegn som i samarbeid er teknisk arrangør for WT.

Vil du være med som medhjelper melder du fra til teknisk arrangør v/Kjersti Horten Husebye, e-post: mehorten@gmail.com, eller på mobil: 99471036.

Den aller minste rasen, representert ved raseråd Curly, har allerede mobilisert medhjelpere og kan dekke en post. Kennel Huntingfudge og kennel Dancewood stiller også opp på hver sin post. Vi har stor tro på at det er flere som vil støtte opp om Retrieverklubbens største rasearrangement, enten som enkeltpersoner eller som gruppe!

Oppgaver

Kaster/utlegger og skytter får instruks om sine oppgaver av postens dommer i forkant av prøvestart på prøvedagen. Du må ikke nødvendigvis kaste langt, men høyt og håndtere våpen som skytter. Vi benytter hagle med «løsammunisjon».

Vertens hovedoppgave er å sende deltagere etter rekkefølge inn på post og sørge for at det er god flyt på posten. Det er også vertens oppgave å passe på at nødvendig utstyr som dummier, ammunisjon og hagler blir med ut på post. Dette i samarbeid med kaster og skytter. Det blir klargjort «utstyrspakker» til hver post på forhånd.

Medhjelpernes må rydde posten etter prøven er slutt og ta med alt utstyr inn igjen, også evtuelle snitsler og andre former for merking. Ta med søppel og tomgods og hvis det er behov for det, plukke opp etterlatenskaper etter hundene.

Medhjelper på jaktprøve
Å være medhjelper kan være krevende, men vi kan love at slike utfordringer får dere ikke! Foto: Ann-Kristin Stenshjemmet

Hva er working test?

WT er en konkurranseform som avholdes for å vurdere de jaktlige egenskapene hos de ulike retrieverrasene uten at det felles vilt. Working test inneholder minst fem poster og det gis poeng fra 0 til 20 på hver enkelt post. Hundene bedømmes enkeltvis og hver enkelt post bedømmes for seg. Det er altså ikke en samlet vurdering av prestasjonen som gjelder. WT inngår som en del av kåringen av beste dual-hund (utstilling og WT) for alle raser.

Det ligger an til en veldig hyggelig dag for den som vil være med.