Norsk Retrieverklubb

Sunnmøre

Negardsmarka

Negardsmarka – Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre sitt aktivitetssted.

 

Vi har endelig fått oss et sted der vi kan møtes for trening og sosialt samvær for både hund og eier. Om sommeren deler vi det med noen hester, ut over det så disponerer vi det.

Vi har nå 3 ulike marker med litt varierende terreng og vekster.

Avdelingen forplikter seg til å avholde minst en dugnad per år for å holde området åpent og tilgjengelig. Det er da viktig at mange medlemmer stiller opp på dette.

Vi har per i dag ikke noen brakke der, men det vil bli arbeidet videre med.

Vi ønsker ikke at området skal være et lekeområde for hunder, og vi vil definitivt ikke havne i den situasjonen at vi påfører naboer til området ulemper. Vi har derfor noen enkle regler for bruk.

• Veien må IKKE stenges, parkering kun på utpekt plass. Naboers ferdsel må ikke hindres.
• Hunder må være i bånd og under kontroll. Dette er ikke et sted der hundene blir ville av lekelyst hver gang de kommer dit. Naboer skal IKKE plages med løse hunder.
• Området er tenkt til mer eller mindre organisert trening. Det vil bli avholdte enkelte kurs der, samt organiserte sosialiseringstreff.
• Enkeltmedlemmer kan også komme sammen og benytte området for egentrening, men de samme regler som nevnt over gjelder. Organisert trening har alltid forrang til området.
• Det er en selvfølge at alle brukere rydder opp etter seg når de har vært der.
• ALL hundebæsj SKAL fjernes
Eventuelle henvendelser kan rettes til sunnmore@retrieverklubben.no

18/11-2019 – Leder Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

 

 

Regler Negardsmarka

 

Logo_Sunnmøre