Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Årsmøte 7. mars 2020 Kvalsundhallen

Årsmøte blir avhold på lørdag 7. mars 2020 ca Kl 16.00 i Kvalsundhallen (etter rallylydighetsstevne)

Vedrørende årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark:

Årsmøtet avholdes i Kvalsundhallen lørdag 7. mars, antatt klokkeslett kl. 1600 – endelig tidspunkt bekjentgjøres på Facebooksiden.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 er sendt til alle medlemmer pr mail.


Vedlegger valgkomiteens innstilling og Stemmeseddel avd Vest-Finnmark 2020, slik at alle medlemmer får mulighet til å avgi forhåndsstemme.

 

Mvh Rita Rasmussen, leder