Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

prove-prove-helg-lakselv-2014-1

Om avdelingen

Norsk Retrieverklubb avd Vest-Finnmark

Rita Rasmussen (leder)

Postboks 122, 9711 Lakselv

Tlf 917 63 621

mail: vestfinnmark@retrieverklubben.no

Kontonummer: 05321044478

Klubbhistorie

Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark ble stiftet 1. mai 1982. Avdelingen har hele Vest-Finnmark som sitt virkefelt, med hovedvekten av medlemmene konsentrert rundt Lakselv, Alta og Hammerfest. Etter flere år med svært få medlemmer, har medlemstallet økt jevnt og trutt, og vi har nå rundt 40 medlemmer. Selv om vi er en av de minste avdelingene i landet, kan vi tilby et bredt spekter av aktiviteter. Tidligere om årene foregikk alt av offisielle arrangementer i Alta, men på slutten av 90-tallet sank det store engasjementet der og avdelingen måtte foreta store endringer.

Utstillingen ble flyttet til Hammerfest og lagt til samme helg som Hammerfest og omegn hundeklubb har sin alle-raser-utstilling. Jaktprøvene ble flyttet til naturskjønne områder ved Lakselv og har siden da vært avholdt som dobbelprøver siste helga i august. Hver vår har avdelingen et samarbeid med Porsanger Hundeklubb om et dobbelstevne i lydighet og agility i Lakselv. Stevnet er meget populært og en av dagene kåres Finnmarksmestere i lydighet, agility og agilityhopp – både individuelt og i lag. Omtrent annet hvert år er det dobbelstevne i lydighet og agility også på høsten i Lakselv, med de samme arrangørene. Da avdelingen valgte å flytte sine offisielle prøver bort fra Alta, ble det slutt på den årlige terminfestede blodsporprøven. I stedet har vi de fleste årene hatt tilbud om bevegelig sporprøve i Alta og noen ganger også bevegelig fersksporprøve.

Avdeling Vest-Finnmark har tidligere gitt ut medlemsbladet Retrøvern, men dette er nå erstattet av hjemmeside på internett. De siste årene har kursvirksomheten stort sett vært lagt til Lakselv. Vi har hatt jaktkurs for retrievere hver sommer og valpekurs for alle raser hver høst. Avdelingen har alltid stått på for å få til ulike aktiviteter. I en årrekke hentet vi inn anerkjente jaktinstruktører fra andre deler av landet og gjennomførte jaktkurs for både nybegynnere og viderekomne. Også innen lydighet har vi hentet mange dyktige instruktører for å holde videregående kurs. Vi var blant de første som avholdt jaktprøver i Nord-Norge og har faktisk vært arrangør for Norsk Unghundmesterskap i jakt. Vår avdeling avholdt i sin tid det aller første agilitykurset i Finnmark. Vi var også fylkets første hundeklubb med egen agilitybane, og dermed også de første som avholdt offisielle agilityprøver her lengst nord i landet.

Norsk Retrieverklubb avdeling Vest-Finnmark ser ut til å ha overlevd sin første krise med medlemstall under 25, og perioden da vi hadde problemer med å få fylt vervene i klubben ser ut til å være over.

 

Lakselv gruppa er den minste gruppa i vår avdeling, men likevel er det der det skjer. Her arrangeres det ofte både kurs, prøver og treninger! Ta gjerne kontakt med styreleder Rita Rasmussen (goldenz@online.no) for mer informasjon om avdelingen generelt, og aktiviteter i Lakselv.

Hammerfest gruppa er en aktivitetsgruppa for retrievereiere som møtes en fast dag i uka. Vi har også arrangert spor- og apportkurs jevnlig. Gå inn på Facebookgruppa Retrieverjakt, Hammerfest for å finne mer informasjon

For mer informasjon om veiledning, trening, kurs eller miljøtrening – ta kontakt med Vigdis Guleng; tlf. 970 736 35 vguleng@yahoo.com eller Garen Elle Marge Kemi tlf. 480 55 883

Alta gruppa startet opp i mai 2016 som en treningsgruppe retrieverjakt i Alta. Treningsgruppa i Alta har også faste dager for treninger, samt 3-4 helgesamlinger hvert år. Vi trener sammen, lære fra- og hjelper hverandre og ikke minst, har det gøy sammen med våres retriever!

For mer informasjon, gå på Facebook gruppa Retrieverjakt Alta

 

Alle treninger er åpen for alle med retrievere, uansett nivå eller ambisjoner!