Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Kvalifiseringsprøve 21. og 22. mai 2020

Det er også åpnet for påmelding til kvalifiseringsprøve 21. og 22. mai. Sted kan avtales nærmere.

Påmelding: goldenz@online.no