Norsk Retrieverklubb

Rogaland

REGLER FOR TILDELING AV NØKKEL TIL TRENINGSOMRÅDET

NYE REGLER FOR TILDELING AV NØKKEL TIL TRENINGSOMRÅDET

 

Styret har evaluert ordningen med bruker- og nøkkelavgift som ble innført fra 1.1.2017. Basert på erfaringene fra det siste året og tilbakemeldingene vi har fått, har Styret vedtatt følgende endringer for 2018:

 

– Brukeravgiften på kr. 300 blir fjernet. I stedet vil Styret i Årsmøtet 14. mars legge fram forslag om en marginal økning på kr. 30 i medlemskontingenten fra 1.1.2019 (fra 120 kr til 150 kr).

– Nøkkeldepositum økes fra 200 kr til 300 kr. Dette vil gjelde for nye nøkkelmottagere og vil ikke ha noen betydning for dere som allerede har nøkkel.

– Øvrige regler for tildeling av nøkkel og bruk av treningsområdet er uforandret, se vedlagte avtale.

VEDLEGG 1

 

REGLER FOR TILDELING OG BRUK AV NØKKEL

 

 

 1. Alle betalende medlemmer i Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland som ønsker personlig tilgang til treningsområdet (utenom organiserte kurs/fellestreninger/arrangementer) søke om å få tildelt nøkkel.
 2. Nøkkelen tildeles etter innbetaling av et depositum på kr. 300. Depositumet er kun en sikkerhet for tap av nøkkel og refunderes når nøkkel leveres tilbake.
 3. Søknad om nøkkel sendes til klubbens e-postadresse: rogaland@retrieverklubben.no   I tillegg betaler du inn depositum kr 300 til klubbens konto nr. 3206 20 68131. Husk å merke innbetalingen med medlemsnavn og «Nøkkeldepositum».
 4. Når innbetaling er registrert vil nøkkel utleveres mot signering av Nøkkelavtale. Tid og sted for dette avtales med nøkkelansvarlig i Styret.
 5. Nøkkelen skal ikke lånes ut, men kan benyttes innenfor en husholdning.
 6. Nøkkelen gir tilgang til hovedporten inn til området og til lagerbod med diverse treningsmateriell.
 7. Nøkkelinnehaver har ikke anledning til å invitere med seg personer som ikke er medlem i klubben eller drive konkurrerende virksomhet (kurs el.l.) på området med mindre annet er avtalt med Styret.
 8. Nøkkelinnehaver forplikter seg til å delta på minimum én dugnad for klubben i løpet av kalenderåret.
 9.  Nøkkelinnehaver er ansvarlig for å følge reglene for bruk av området og sørge for at treningsutstyr er satt på plass og at bod og port er låst når området forlates.
 10. Tap av nøkkel rapporteres umiddelbart til klubbens klubbens e-postadresse (se pkt. 3).

 

VEDLEGG 2

 

REGLER FOR BRUK AV KLUBBOMRÅDET

 

 

 1. Området disponeres og driftes av Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland på vegne av alle betalende medlemmer.

2.Området kan benyttes fritt av alle medlemmer i NRK avd. Rogaland som har fått tildelt nøkkel. Dette gjelder  medlemmer som ønsker tilgang til området utenom organiserte kurs/fellestreninger/arrangementer.

3.Grupper som trener på fastsatte tider i henhold til treningsplan publisert på klubbens hjemmeside har fortrinnsrett på bruk.

4.Alle brukere av området er ansvarlige for kontroll over egen hund. Utagerende/aggressive hunder må holdes i bånd.

5.Trening og evt. frislipp på andre tidspunkter enn fastsatte treningsgrupper skjer på eget ansvar. Klubben er ikke ansvarlig for hendelser som måtte oppstå under bruk av området og tilhørende utstyr.

6.Klubbens utstyr som befinner seg i lagerbod skal settes tilbake på plass etter bruk og ikke etterlates ute.

7.Vi henstiller til våre medlemmer om ikke å bruke området til lufting av tisper med løpetid.

8.Husk å fjerne avføring fra treningsområdet, parkeringsplass og tilkjøringsvei. Dette gjelder også annen søppel siden vi ikke har organisert søppeltømming på eiendommen.

9.Sistemann som forlater området er ansvarlig for å sørge for å låse bod og port.

 

Styret

NRK Rogaland