Norsk Retrieverklubb

Golden retriever

Breeder’s Trophy

Årets beste oppdretter av golden retriever

2018

Nr.1 96,2p Vestafjell’s
Nr.2 95,2p Golden Niro’s
Nr.3 80,8p Av Badiras
Nr.4 57,6p Dance Wood’s
Nr.5 54,9p Sadella’s
Nr.6 50,3p Bildvin’s
Nr.7 46,5p Golden Edition’s
Nr.8 39,9p Støtvigens
Nr.9 37,4p Zenanas
Nr.10 30,9p Golden Tress
Nr.11 30,3p Jako’s
Nr.12 28,2p Røysjømarkas
Nr.13 23,9p Av Vervik
Nr.14 14,7p Zednora’s
Nr.15 10,4p Kavillfa’s

2017

1. 139,7p Vestafjell’s
2. 109,9p Av Vervik
3. 77,1p Jako’s
4. 70,9p Golden Niro’s
5. 51,1p Golden Solution’s
6. 50,6p Fingerprint’s
7, 42,4p Sadella’s
8. 23,4p Golden Edition’s
9. 18,4p Røysjømarkas
10. 14,8p Zenanas