Norsk Retrieverklubb

Allsidighetscup

 • ALLSIDIGHETSCUP
  avd. Ringerike og omegn

 • For å kunne delta må hunden ha resultater i minimum to øvelser. (Kun resultater oppnådd i Norge gjelder)
 • For å kunne vinne må hunden ha resultater i minimum tre øvelser, hvor en er utstilling.
 • Kun ett resultat i hver øvelse teller.
 • Den hunden med flest øvelser går foran en med færre hvis det er poenglikhet.
 • Ved fortsatt likhet teller høyeste poengsum i enkeltøvelse, ved videre likhet neste øvelse osv.
 • Blir resultatet fortsatt likt, blir det delt plassering.
 • Allsidighetspremien er en vandrepremie og den må vinnes tre ganger av samme eier for å deles ut til odel og eie.
 • Avdelingen setter opp ny premie.
 • Allsidighetsboka følger cupen, ikke vandrepremien. Vinneren skriver inn opplysningene og setter inn bilde av hund og evt. eier.
 • Disse statuttene kan kun endres av avdelingens styre på styremøte.
 • (Vinner av vandrepremien sørger for inngravering på klubbens regning.)

 

Poengberegning:

Revidert og vedtatt på styremøte 8.november 2018

Klubbmesterskap / eller uoffisiell tollingjaktprøve gir to poeng lavere enn offisielle arrangementer.

JAKTPRØVE/
TOLLINGJAKTPRØVE
(kun en av de er tellende)

Eliteklasse Åpen klasse Begynnerklasse
1. EK 35 1. AK 28 1. BK 20
2. EK 32 2. AK 25 2. BK 18
3. EK 29 3. AK 21 3. BK 13
HP 5 HP 5 HP 5

WORKING TEST

Vinnerklasse Åpen klasse Begynnerklasse
80-100 % av maks poengsum 20 80-100% av maks poengsum 15 80-100 % av maks poengsum 12
65-79 % av maks poengsum 17 65-79 % av maks poengsum 12 65-79 % av maks poengsum 10
50-64 % av maks poengsum 14 50-64 % av maks poengsum 9 50-64 % av maks poengsum 8
25-49% av maks poengsum  10  25-49% av maks poengsum  6 25-49% av maks poengsum 6
Tellende poeng avgjøres ut fra prosentvis oppnådd andel av maksimalt oppnåelig poengsum inklusive finaleposter. Prosenttallet avrundes til helt tall.

BLODSPORPRØVE eller ANLEGGSPRØVE

Blodsporprøve ordinær/bevegelig Anleggsprøve blodspor
1. premie 20 1. premie 10
2. premie 15 2. premie 8
3. premie 10 3. premie 7
HP 5 HP 5
NB: enten blodsporprøve eller anleggsprøve, ikke begge deler

LYDIGHETSPRØVE / RALLYLYDIGHET
(kun en av de er tellende)

KL3 FCI / Elite Klasse III Klasse II Klasse I
1. premie 30 1. premie 25 1. premie 20 1. premie 17
2. premie 25 2. premie 20 2. premie 17 2. premie 15
3. premie 20 3. premie 15 3. premie 13 3. premie 10

BRUKSHUNDPRØVER

(spor og / eller rundering) A B C D
Cert (A) oppprykk (B,C,D) 28 22 16 11
Godkjent 20 16 12 8

AGILITY

Agilityprøve / hopp Klasse III Klasse   II Klasse I
1. premie 27 21 15
2. premie 23 17 11
3. premie 19 13 8

UTSTILLING

BIR 40 1. plass konkurransekl. Min.krav; Exc. 26 Excellent i kvalitetsklasse 15
BIM 39 2. plass konkurransekl. Min.krav; Exc. 24 Very Good i kvalitetsklasse 10
2. BHK/BTK 38 3. plass
konkurransekl. Min.krav; Exc.
22 Good i kvalitetsklasse 5
3. BHK/BTK 37 4. plass konkurransekl. Min.krav; Exc. 20 Sufficient kvalitetsklasse 2
4. BHK/BTK 36
Tillegg CK 5
Kun høyeste premiering er tellende. Tillegg gjelder kun i de kolonnene der de er oppført.

p