Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Årskonkurranser – Frister

Når året nærmer seg slutten er det viktig å huske på alle kåringene vi har i Norsk Retrieverklubb
Felles for alle disse er at resultater skal være sendt inn før 31.desember 2019

Golden flat2

DUAL PURPOSE LABRADOR

Sendes pr mail til patricia@dewilde.no . Statutter finner dere HER
Årets to beste utstillingsresultater og to beste jaktprøveresultater skal med. Det kan også være bare ett resultat i en eller begge grenene.
Vær med å vise at det fortsatt finnes masse hunder som deltar både på utstilling og jaktprøve!

DUAL PURPOSE GOLDEN og DUAL PURPOSE FLAT

Dette er en kåring for hunder som både stilles i utstillingsringen og på jaktprøve.
Årets dual purpose golden/flat kåres ut fra innsendte resultater.
Resultatene må være offisielle og oppnådd i Norge i 2019.
Man kan ta med inntil to resultater fra utstilling og inntil to resultater fra B-prøve jakt/offisiell WT.
Send inn på mail til goldenz@online.no eller pr. post til Rita Rasmussen, P.b. 122, 9711 Lakselv.
Hundens navn og rase, samt eiers navn, bosted og mailadresse må tas med.
Kopi av kritikker behøves ikke.

RETRIEVERMESTERSKAPET

For å være med på Retrievermesterskapet er det ingen krav om utstillingsresultater. Der kåres det vinnere i alle klasser innenfor følgende grener: Lydighet, rallylydighet, agility, agility hopp, bruks spor, bruks rundering og bruks rapportering.
På lydighet, rallylydighet og i bruks kl. A kan man ha inntil tre resultater som tellende. Høyeste poengsum i lydighet, rallylydighet og bruks blir vinner. Ved poenglikhet vinner hunden med det/de beste enkeltresultat/ene. I bruks klasse D, C og B er det kun det beste resultatet som teller.
På agility og agility hopp må man ha tre resultater, og der vinner den som har lavest antall feil totalt. Ved likt antall feil kåres vinneren etter totalt beste tid under standardtiden.

RETRIEVERCUPEN

Norsk Retrieverklubb har lang tradisjon på å gjøre ære på landets mest allsidige retrievere. Medlemmene sender selv inn sine resultater ved årets slutt, og for å kunne delta på ”Retrievercupen”, må hunden ha vært på utstilling det aktuelle året og også deltatt på minst en av disse aktivitetene: B-prøve jakt, Working test, uoffisiell (se vilkår på hjemmesiden)/offisiell tollerprøve, blodsporprøve, lydighet, rallylydighet, agility, agility hopp eller brukshundprøve (nordisk program). Utenlandske resultater kan dessverre ikke brukes.

I tillegg til kåring av beste hund sammenlagt, kåres også rasevinnere, beste unghund og beste veteran. For å kunne bli beste unghund, må resultatene være oppnådd før hunden fyller 2 år, mens resultater for veteraner må være oppnådd etter at de har fylt 8 år. På NRKs hjemmeside finnes det mer informasjon om retningslinjer og poengtabeller, samt resultatskjema.
De hundeeiere som ønsker å delta med sin hund i konkurransene, må selv sende inn opplysninger om oppnådde resultater.

Endringer!

Retrievercupen og Retrievermesterskapet i agility, lydighet, rallylydighet og bruks administreres for inneværende år fra Norsk Retrieverklubb v/styret. Skjemaene for disse konkurransene sendes på mail til kontoret innen 31.12.19 til post@retrieverklubben.no

Retrievermesterskapet i agility, lydighet, rallylydighet og bruks er som før. Eneste endring er at resultatskjemaet sendes på mail til NRK v/kontoret.

For Retrievercupen har det blitt noen justeringer. Tidligere kunne man bare ha poeng fra én jaktdisiplin, enten Working test (WT), jaktprøve for retrievere (A- eller B-prøve) eller tollerjaktprøve (TJP). Det som er endret nå f.o.m. inneværende år er at to jaktdisipliner er tellende, WT + jaktprøve (A- eller B-prøve) eller TJP. Grunnen til at styret har vedtatt denne endringen (noen vil sikkert juble og noen vil sikkert gråte) er at vi ønsker å premiere de disiplinene som er særegne for retrieveren da retrieveren er en apporterende jakthund. Allsidigheten dekkes gjennom muligheten for en 3. disiplin. Det er fremdeles slik at for å få full uttelling på maksimalt antall poeng (3 disipliner i tillegg til utstilling) skal én av disiplinene være fra jaktdisiplinene, enten WT eller A-/B-prøve eller TJP.

Blodsporprøvene er endret. Det har blitt to klasser, Elite og Åpen klasse. Anleggsprøve blodspor gir derfor ikke lenger poeng i Retrievercupen.

I tillegg er poengene justert noe. På utstilling gis det maks poeng for Cert. 1 WT m/Cert er likestilt med 1EK m/Hp. Styret er av den oppfatning at poengene for de forskjellige disiplinene harmonerer på en god måte. Viser ellers til poengtabellen i Statuttene for Retrievercupen.

Nå er det bare å telle opp poeng og sende inn!
Man må ikke fylle ut skjema, det går helt fint å skrive alle nødvendige opplysninger i en mail. Kopi av kritikkskjemaer skal ikke sendes inn.

Statutter, skjemaer og poengberegninger for alle disse konkurransene finner du på siden «organisasjonshåndboken»