Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Endringer i championatregler

Nye, reviderte championatregler  for alle typer championat, gyldig fra 1.januar 2020

INNFØRING AV NYTT VILTSPORCHAMPIONAT OG ENDRING AV BETEGNELSE

Fra 1.1.2020 ble betegnelsen på det som til nå har vært norsk viltsporchampionat, endret til norsk blodsporchampionat.
Kravene til norsk blodsporchampionat er de samme som til det som frem til nyttår var norsk viltsporchampionat.

Samtidig ble det innført nytt viltsporchampionat – N V(F)CH, med krav til premiering i AK og EK, samt krave om ferskspor.

Hunder som før 1.1.2020 hadde oppnådd norsk viltsporchampionat – N VCH – beholder denne tittelen.
Hunder som søker etter denne dato vil få betegnelsen norsk blodsporchampion – N BS CH.

Vi gjør oppmerksom på at hunder som har tittelen N VCH, ikke kan søke om NBS CH, da dette er samme championat med ny betegnelse.

JUNIOR- OG VETERANCHAMPIONAT

NKK innfører Junior- og veteranchampionat fra 1. juli 2020. Se punkt 2.2 og 2.3 i NKKs championatregler. Titlene registreres i DogWeb etter søknad. Junior- og veteranchampionat oppnådd i andre land etter 1. juli 2020, registreres også i DogWeb.
Bekreftelse fra angjeldende kennel klubb må sendes NKK, og den må inneholde dato for godkjenning av championat.

Championatreglene finner du HER