Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Ekstra storcert-utstillinger til høsten

Retrieverklubben har fått tildelt 3 ekstra storcert i år pga av tidligere avlysninger av NKK-utstillinger

Våre tildelte 3 ekstra stor-cert blir fordelt på:

  • Norsk Retrieverklubb avd. Fosen den 19.09.2021,  Stiklestad
  • Norsk Retrieverklubb avdeling Bergen den 25.09.2021, Bergen
  • Norsk Retrieverklubb avd. Sogn og fjordane den 09.10.2021,  Førde/Naustdal

Velkommen til utstilling