Norsk Retrieverklubb

Østfold

Nye regler innenfor blodspor

Fra 1/1-19 er det nytt regelverk for blod- og fersksporprøver

Endringen medfører at det på blodsporprøver blir innført en ny klasse (AK) og en eliteklasse(EK).

Åpenklasse (AK): 600 meter, minimum 12 timer, nattgamelt spor (ettersøkssporet)
Eliteklasse (EK): 1000 meter, minimum 12 timer nattgammelt spor.

Krav for deltagelse:
AK
Ingen , utover generelle krav for deltakelse.
EK
Arrangeres kun som ordinær prøve.
EK er en konkurranseklasse hvor hundens prestasjoner skal måles over et lengre spor og mot resten av deltagere i EK.
For å delta i EK skal hunden ha min. 1 premie fra samlet/ordinær prøve AK.
EK er obligatorisk for hunder som har oppnådd Norsk viltsporchampionat (NVCH).

 

Forutsetning og legging av spor.

AK:

Ca 600m, minimum 12 timer nattgamelt spor (ettersøkssporet)
Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være påskutt/skadet. Skadestedet og fluktretning er
kjent og skal angis med merkebånd. På skadestedet skal det kunne anvises blod. Hundefører
kan selv undersøke startområdet før hunden bringes inn. Sporet skal være ca. 600 meter langt
og legges med tilsammen ca.0,3 liter blod. Sårleie og sporslutt markeres med oppspark og litt
rikeligere med blod, resten av blodet fordeles jevnt gjennom sporet. Sporet legges med
naturlig forløp i terrenget, slik at det danner fire vinkler (brudd i fluktretningen). Det skal
være minst 50 meter mellom vinklene. To steder i sporet opphører blodingen over ca. 10
meter. Minst ett av blodoppholdene skal være i tilknytning til en vinkel, der blodoppholdet
skjer i brutt fluktretning. Ett sted i sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie som er
ca. 30×30 cm. Utlagt blodspor kan gjerne være døgngammelt, men skal være minst 12 timer
gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før sporet gås. Ingen merking av sporet til støtte for
fører må forekomme. Sporet skal ikke legges på allerede snødekket mark. Det skal være minst
150-200 meter mellom hvert spor og det bør gå minst 3 uker mellom hver gang området
brukes.
Sporslutt AK
Det lages et oppspark med litt rikeligere blod som markering av sporslutt. Viltdelen legges
åpent på bakken direkte i oppsparket og påføres litt blod. Viltdelen kan gjerne festes i
oppsparket slik at eventuelle dyr ikke kan fjerne den. Sporlegger skal ikke gå tilbake i sporet,
men fortsette minst 10 m rett ut fra sporslutt før det vinkles av hun/han og tar seg letteste vei
tilbake til utgangspunktet.
EK:

Ca 1000m, minimum 12 timer nattgammelt spor.
Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være påskutt/skadet. Skadestedet/oppspark er kjent
og anvises. Fluktretning er ikke kjent.
På skadestedet skal det kunne anvises blod. Hundefører kan selv undersøke startområdet før
hunden bringes inn. Sporet skal være ca. 1000 meter langt og legges med tilsammen ca.0,3
liter blod. Sårleie markeres med oppspark og rikeligere med blod. Resten av blodet fordeles
jevnt gjennom sporet. Sporet legges med naturlig forløp i terrenget, slik at det danner fire
vinkler (brudd i fluktretningen). Det skal være minst 100 meter mellom vinklene. To steder i
sporet opphører blodingen over ca. 10 meter. Minst ett av blodoppholdene skal være i
tilknytning til en vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. 2 steder i sporet sparkes
marken opp for å markere et sårleie som er ca. 30×30 cm.
Utlagt blodspor skal være minst 12 timer gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før sporet
gås. Ingen merking av sporet til støtte for fører må forekomme. Sporet skal ikke legges på
allerede snødekket mark. Det skal være minst 150-200 meter mellom hvert spor og det bør gå
minst 3 uker mellom hver gang området brukes.
Sporslutt EK:
Det lages et oppspark med ekstra blod som markering av sporslutt. Viltdelen legges åpent på
bakken direkte i oppsparket. Viltdelen kan gjerne festes i oppsparket slik at eventuelle dyr
ikke kan fjerne den. Sporlegger skal ikke gå tilbake i sporet, men fortsette minst 10 m rett ut
fra sporslutt før det vinkles av hun/han og tar seg letteste vei tilbake til utgangspunktet.

For hele regelverket, les mer her!

sportrening