Norsk Retrieverklubb

Raseseminar 2023

Norsk Retrieverklubb inviterer til raseseminar 11-12 februar 2023
Quality Hotell Gardermoen

Denne gangen gjør vi en vri, og inviterer til et annerledes «seminar». Klubben ønsker å holde et allmannamøte hvor hundeeiere,oppdrettere og retrieverentusiaster kan møtes til gode diskusjoner og meningsutvekslinger om aktuelle temaer.
Vi har gått i egne rekker og spurt erfarne retrieverfolk om de ønsker å holde et innlegg, komme med meninger og påstander, for å starte diskusjoner.
Vi er glade for at Ann-Turid og Arnulf Hustad, Sven Slettedal og Brit Haarklou Mathisen vil bidra.

Program for helgen:

Lørdag har oppstart kl 10.00

 • Mattilsynets nye regelverk ang avl og oppdrett. Hva kan vi forvente av krav til oppdrettere? Hva vil kreves av klubben og/eller den enkelte rase? Hva kan/bør Norsk Retrieverklubb gjøre?
 • RAS (inkl. valpeliste/oppdretterliste i framtiden)
 • Jaktprøver før, nå og hvor er vi på veg?
 • Ordet fritt

Søndag har oppstart kl 9.00

 • Eksteriør på rasene våre, hvordan ligger vi an i forhold til resten av Europa? Hva er bra, hva kan vi jobbe med? Hvordan kan vi gjøre det?
 • Kjøpekontrakter/forvertavtaler ift nytt regelverk.
 • Hvordan kan Retrieverklubben «spre sitt budskap « i forsøk på å begrense blandingsavlen uten å svartmale? Dette får ofte motsatt effekt….
 • Info om ny tjeneste (tips@retrieverklubben.no)

Priser:

 • Dagpakke dag 1 (inkl lunsj) :kr.. 700,-
 • Dagpakke dag 2 (inkl lunsj) :kr. 700,-
 • Dagpakke dag 1 + 2 (inkl lunsj begge dager) : kr. 1250,-
 • Helgepakke( overnatting lørdag-søndag, lunsj hver dag, og middag lørdag kveld): kr. 2900,-

Trenger du overnatting fra fredag, kontakt Mona Skyrudshaugen <kennelskydales@gmail.com>

Påmelding og betaling gjøres samtidig via Vipps eller innbetaling til konto. Merk med navn og ønsket alternativ.
Vipps 18460 Norsk Retrieverklubb, Konto nr. 7874.05.74867.

 

Påmeldingsfrist: Senest 10.januar 2023.

Påmelding er gyldig når betaling er mottatt.

Presentasjon av foredragsholderne

Ann-Turid og Arnulf Hustad
har drevet oppdrett av golden i tiår med fokus på dual-hunden. Begge har alltid vært aktive på jakt, og var også jaktdommere for retrievere i mange år

Sven Slettedal
driver oppdrett av labrador. Han er autorisert utstillingsdommer bl.a for alle retrieverrasene

Brit Haarklou Mathisen
har toller og også et lite oppdrett. Hun er advokat av utdanning og sitter som leder av Domsutvalget i NKK