Norsk Retrieverklubb

Bergen og omegn

DOBBEL UTSTILLING lørdag 24.- og søndag 25. sept. 2022

dobbel logo

Norsk Retrieverklubb, avd. Bergen og Omegn, og
Bergens Selskaps- og Brukshundklubb
inviterer til
dobbelutstilling og valpeshow for retrievere
i Vestlandshallen, Åsane i Bergen, lørdag 24.- og søndag 25. sept. 2022

annonsetekst delfoto utstilling september 2022

Kontakttelefon: 401 63 800
Mer informasjon: http://bsbk.no/
             Kontakttelefon: 454 63 461
Mer informasjon: https://retrieverklubben.no/bergen/

Elektronisk påmelding via «Min Side» NKK http://www.nkk.no

 

Påmeldingsavgifter pr. utstilling:
JK/AUK/AK/CHK/VET: kr. 400.-, valper: kr. 275.- pr. valp, ved påmelding og betaling
via https://www.nkk.no/ «Min side». Innen 29.august.
Påmelding med utsatt frist innen 5. september 2022 via https://www.nkk.no/ «Min side»,
voksne kr. 500.- og valper kr. 375.-.
Manuell påmelding (kun BSBK) voksne kr. 465.- og valper kr. 340,- Innen 29.august. Innbetaling med betalingsdato
senere enn påmeldingsfristen 29. august, gir et tillegg på 50 % av avgiften.
Ved påmelding av 3 hunder (ikke valper) eller flere med samme registrerte eier, betales halv avgift f.o.m. 3. hund. Påmeldingen er økonomisk bindende.
Utstillingen arrangeres etter NKKs regler. Med forbehold om dommerendring.
Husk gyldig vaksinasjonsattest!

Annonse_retriever_sept22

Logo Royal Canin