Norsk Retrieverklubb

OPPDATERT: Dispensasjon fra jaktprøvereglene om bruk av vilt f.o.m 1. juli 2022

NKK v/jakthundkomiteen vedtok 25.05.2022 å innvilge søknaden om dispensasjon fra regelen om bruk av kaldt vilt på B-prøver, Toller jaktprøvene og mesterskapshelgen f.o.m 1. juli 2022

NKK v/jakthundkomiteen vedtok 25.05.2022 å innvilge søknaden om dispensasjon fra regelen om bruk av kaldt vilt på B-prøver, Toller jaktprøvene og mesterskapshelgen. B-prøver, Toller jaktprøvene og mesterskapshelgen skal gjennomføres uten vilt i henhold til denne dispensasjonen. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli 2022 frem til revidering av regelverket, hvor denne endringen vil gjøres gjeldende.
 
Det betyr at det ikke skal benyttes vilt på B-prøver, Toller jaktprøver og Mesterskapshelgen etter 30. juni 2022. 

Bakgrunn:

Det har vært, og vil i økende grad være diskusjoner omkring de etiske forhold ved bruk av kaldt vilt på jaktprøver. I tillegg har det vist seg at mulighetene for å kjøpe vilt i Norge er betydelig redusert, og i perioder fraværende. Avdelingene har tidvis utfordringer med å fremskaffe norsk vilt til gjennomføring av prøver, og det er svært kompliserte innføringsregler ved import av vilt. Usikkerhet knyttet til risiko for spredning av fugleinfluensa når vilt skal flyttes over avstander og benyttes i fauna har også vært et tema.

Drøfting:

Med bakgrunn i ovenstående fikk styret i NRK en uttalelse fra både sentral jaktkomité og dommerkonferansen om deres syn på de etiske forhold, og at det i tillegg at det ble faglig vurder om det er nødvendig med avprøving på vilt for å vurdere retrieveren som ettersøkshund og apportør på B-prøver.
Kort sammenfattet var tilbakemelding følgende :
  • Etiske hensyn tilsier at vi ikke lenger bør bruke vilt på B-prøvene
  • Faglige vurderinger tilsier at det ikke er nødvendig med avprøving på vilt for å vurdere retrieveren som ettersøkshund og apportør på B-prøver
  • Det bør samtidig arbeides for flere praktiske prøver for alle retrieverne, også for tollingprøver.

Konklusjon:

Styret besluttet deretter på møte 30.03.2022 at det skulle søkes dispensasjon for bruk av vilt på B-prøver og TJP, og at endringen også vil gjøres gjeldende i nytt regelverk som er under revidering.