Norsk Retrieverklubb

For arrangør

Frister:

  • 1. juni: Frist for å søke om å avholde jaktprøver for neste år til Retrieverklubben/SJK. Innmelding av prøver gjøres her.
  • 31. oktober: Frist for å søke om å avholde jaktprøver for neste år til NKK

 

Dogweb:

Påmelding til prøver, skriving av kritikker  og resultatregistrering foregår via dogweb. Bruksanvisning til dette finner du her.

Nyttige oversikter:

Dommerliste

Prøvelederoversikt

Regelverk